Liên hệ

Quí phụ huynh, sinh viên, và các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu xin liên hệ với Khoa Kỹ thuật Hạt nhân theo địa chỉ:

- Văn phòng Khoa Kỹ thuật Hạt nhân: Phòng G103 - Nhà G - Cơ sở 1 - Trường Đại học Điện lực.

- Số điện thoại: 02422185716.

- Email: kthn@epu.edu.vn

Bạn cần hỗ trợ?