Lịch sử phát triển

Khoa Kỹ thuật Hạt nhân được thành lập từ năm 2009. Tại thời điểm đó, Trường Đại học Đện lực đã ra quyết định thành lập Bộ môn Điện hạt nhân, thuộc Khoa Công nghệ Năng lượng. Bộ môn Điện hạt nhân ra đời trong giai đoạn Chính phủ có chủ trương phát triển các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam. Trường Đại học Điện lực được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ các dự án này. Cuối năm 2013, để phù hợp với nhu cầu phát triển, Bộ môn Điện hạt nhân tách khỏi Khoa Công nghệ Năng lượng để trở thành 1 đơn vị độc lập.

Với sự phát triển lớn mạnh, cuối năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đã ra quyết định thành lập Khoa Kỹ thuật Hạt nhân dựa trên nền tảng trước đó của Bộ môn Điện hạt nhân.

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Khoa Kỹ thuật Hạt nhân đã đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp. Sau khi ra trường, phần lớn các em đang công tác, làm việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp với đúng chuyên ngành được học. Trải qua thời gian, cả thầy và trò thuộc khoa Kỹ thuật Hạt nhân vẫn đang nỗ lực để cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đinh Văn Thìn.

Bạn cần hỗ trợ?