Giảng viên khoa

Cán bộ, giảng viên Khoa Kỹ thuật Hạt nhân:

1) Trưởng Khoa: TS. Trương Nam Hưng.

2) Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh.

3) Giảng viên: TS. Đặng Thị Lê Na.

4) Giảng viên: ThS. Đinh Văn Thìn.

5) Giảng viên: ThS. Trần Thị Nhàn.

6) Chuyên gia: TS. Hà Văn Thông.

7) Chuyên gia: TS. Đặng Đức Nhận.

Bạn cần hỗ trợ?