Thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019

TÊN TRƯỜNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (MÃ TRƯỜNG: DDL)

Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024-22452662 Fax: 024-38362065

Website: https://epu.edu.vn hoặc: tuyensinh.epu.edu.vn  

Email: dt@epu.edu.vn

1. Vùng tuyển sinh : Tuyển sinh trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và xét thông qua kết quả học tập tại Trường THPT ( học bạ)

3. Các thông tin tuyển sinh cơ bản năm 2019

3.1. Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức:

Căn cứ theo từng tổ hợp các môn xét tuyển và theo từng mã chuyên ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).

Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo Tổ hợp các môn xét tuyển (ĐTTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)

Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn

 

Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn

Tổ hợp C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý

(Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau)

Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2019 (Đối tượng ưu tiên và Khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường ĐHĐL. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển theo các phương thức sau:

- Đợt 1 : Đăng ký xét tuyển thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT (theo khoản 4 điều 13 quy chế tuyển sinh hiện hành)

- Đợt bổ sung (nếu có): Nhà trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển đợt 1, thông tin sẽ được cập nhật trên trang Web tuyển sinh của trường ĐHĐL: tuyensinh.epu.edu.vn. 

3.2. Xét tuyển thông qua kết quả học tập của thí sinh ở trường THPT

-Thời gian: Bắt đầu từ 20/01/2019

- Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh hoặc qua đường bưu điện, hồ sơ gồm: Phiếu ĐKXT theo mẫu; lệ phí xét tuyển 100.000đ/thí sinh. Thí sinh lấy mẫu phiếu đăng ký xét tuyển tải xuống tại đây

/Uploads/files/dhn/Phieu%20DK%20XT_DHCQ_2019%20.docx

- Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp (mục 3.1) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 (theo thang điểm 10). Riêng hệ đào tạo chất lượng cao, điểm tổng kết môn Ngoại ngữ không thấp hơn 6.5. Nhà trường cập nhật và thông báo kết quả sơ tuyển trên trang Web tuyển sinh trước ngày 12/03/2019. Các thí sinh đạt kết quả sơ tuyển sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. (Thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2019 có thể xác nhận nhập học và nhập học ngay sau khí có kết quả sơ tuyển).

Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển

Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển(theongành)của nămlớp10, lớp11và học kỳ 1 lớp12

ĐXT=(ĐTB Môn1+ĐTB Môn2+ĐTB Môn3)/3+ĐƯT( nếu có )

-ĐTBMôn1=(ĐTB cả năm lớp10Môn1+ĐTB cả năm lớp11Môn1 + ĐTB kỳ 1lớp12 Môn1)/3;

-ĐTBMôn2=(ĐTB cả năm lớp10Môn2+ĐTB cả năm lớp11Môn2 + ĐTB kỳ 1lớp12 Môn2)/3;

-ĐTBMôn3=(ĐTB cả năm lớp10Môn3+ĐTB cả năm lớp11Môn3 + ĐTB kỳ 1lớp12 Môn3)/3

(Trong đó, ĐXT:Điểm xét tuyển; ĐTB:Điểm trung bình ;ĐƯT:Điểm ưu tiên).

Nguyên tắc xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) theo tất cả các Tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã ngành tuyển sinh.

Tiêu chí phụ: Không có tiêu chí phụ

4. Chỉ tiêu xét tuyển:

 

Bạn cần hỗ trợ?