LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 31

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 31 (2/3/2020-7/3/2020)

 

GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ VĂN THÔNG       LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

     

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

TRẦN THỊ NHÀN

      HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN THÌN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

  2 6,7,8,9,10 D11DHN C1M401

 

4

6,7,8

D11DHN C1M401

 

5

6,7,8,9,10

D11DHN

C1M401
  6

8,9

D11DHN

C1M401

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?