LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 30

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 30 (24/2/2020-29/2/2020)

 

GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ VĂN THÔNG       LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

     

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

TRẦN THỊ NHÀN

      HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN THÌN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?