LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 6

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 6 (9/9/2019-14/9/2019)

 

GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

TRƯƠNG NAM HƯNG       

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I         

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

Đặng Thị Lê Na

 

 

 

Nghỉ Thai sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ VĂN THÔNG       LÀM VIÊC TẠI CƠ SỞ I

 

3,6 6,7,8 D11DHN

C1A203

ĐẶNG ĐỨC NHẬN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

3

9,10

D11DHN

C1A203

  5 6,7,8 D11DHN C1A203

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

TRẦN THỊ NHÀN

      LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN THÌN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

  2 9.10 D11DHN C1A203

 

4

6,7,8

D11DHN C1A203

 

6

9,10

D11DHN

C1A201
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?