LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 28

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 28 (11/2/2019-16/2/2019)

 

GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

TRƯƠNG NAM HƯNG       

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I         

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

Đặng Thị Lê Na

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ VĂN THÔNG       LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ĐẶNG ĐỨC NHẬN

     

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

TRẦN THỊ NHÀN

      LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN THÌN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?