LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 27

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 27 (4/2/2019-9/2/2019)

 

GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

TRƯƠNG NAM HƯNG       

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I         

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

NGHỈ TẾT KỶ HỢI

 

 

 

 

 

         

Đặng Thị Lê Na

 

 

 

NGHỈ TẾT KỶ HỢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ VĂN THÔNG       NGHỈ TẾT KỶ HỢI

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ĐẶNG ĐỨC NHẬN

     

NGHỈ TẾT KỶ HỢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

TRẦN THỊ NHÀN

      NGHỈ TẾT KỶ HỢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN THÌN

 

 

 

NGHỈ TẾT KỶ HỢI

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?