LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 24

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 24 (13/1/2020-18/1/2020)

 

GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

TRƯƠNG NAM HƯNG       

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I         

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

Đặng Thị Lê Na

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ VĂN THÔNG       LÀM VIÊC TẠI CƠ SỞ I

 

     

 

ĐẶNG ĐỨC NHẬN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

TRẦN THỊ NHÀN

      LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN THÌN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?