LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 23

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN TUẦN 23 (7/1/2019-12/1/2019)

 

GIẢNG VIÊN

THỨ

TIẾT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

TRƯƠNG NAM HƯNG       

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I         

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

         

Đặng Thị Lê Na

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ VĂN THÔNG       LÀM VIÊC TẠI CƠ SỞ I

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ĐẶNG ĐỨC NHẬN

     

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

TRẦN THỊ NHÀN

      LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

 

2

6,7,8

 

C1K504

 

6

6,7,8

 

C1K504

         

 

 

 

 

 

ĐINH VĂN THÌN

 

 

 

LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ I

  2 1,2,3 D10DHN C1K204

 

 

 

   

 

5

3,4,5

D10DHN

C1A211
  6

1,2,3

D10DHN

C1AB301

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ?