D10DHN THỰC TẬP TẠI CÁC CƠ SỞ HẠT NHÂN TẠI HÀ NỘI

D10DHN THỰC TẬP TẠI CÁC CƠ SỞ HẠT NHÂN TẠI HÀ NỘI

Theo nội dung chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Hạt nhân tại trường Đại học Điện lực, sinh viên năm cuối thuộc lớp D10ĐHN đã tham gia thực tập tại các viện và trung tâm hạt nhân tại Hà Nội.

Thời gian thực tập kéo dài trong 4 tuần học bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 26 tháng 4. Các nội dung thực tập chính bao gồm: an toàn bức xạ, thực tập chụp ảnh phóng xạ, thực tập phương pháp siêu âm tại Trung tâm phân tích không phá hủy mẫu NDE; thực tập về các phương pháp phân tích hạt nhân tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân NIST; thực tập về chiếu xạ thực phẩm tại Trung tâm chiếu xạ Công nghiệp Hà Nội.

Khóa thực tập đã được diễn ra thành công tốt đẹp, các em sinh viên đã có thêm những kiến thức thực tiễn về các ứng dụng của ngành Công nghệ Kỹ thuật hạt nhân. Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong toàn bộ khóa thực tập:

Đinh Văn Thìn.

Bạn cần hỗ trợ?